Services |     Forberedelser

Forberedelser

Brugte kontormøbler og leveringsperiode

  • Forberedelser

    Brugte kontormøbler

    Vi oplever et stadigt stigende fokus på miljøet. Kunder, ejere og medarbejdere forventer, at virksomheden træffer bæredygtige valg – også i en flytteproces. Vores systemer sikrer en høj grad af genbrug, salg og donation af det eksisterende inventar. Vores budproces sikrer, at virksomheden får mest muligt ud af det, der skal sælges. Projektet afsluttes med en miljørapport, der dokumenterer, i hvilket omfang projektet er lykkedes med at træffe bæredygtige valg.

    Leveringsperiode

    Et par uger før indflytningen overtager virksomheden lokaler fra udlejer og bliver således ansvarlig for alt, hvad der finder sted der. Ofte er der mange leveringer, der skal foretages på kort tid af mange forskellige leverandører, så som møbelleveringer, AV-udstyr, kaffemaskiner, skilte og folie for at nævne nogle få. Vores leveringskoordinatorer er specialister i denne del af projektet. Leveringsplaner meddeles leverandørerne, parkeringsplaner og elevatorfordeling udarbejdes. Kommunikation med andre lejere er vigtigt for at få en god start som nye naboer. Sikkerhed og adgangskontrol er sikret. HSE og ordensregler skal følges op på.