Services |     Projektrådgivning

Projektrådgivning

Vi bistår med vores spidskompetencer, så din virksomhed kommer sikkert på plads i nye kontorlokaler.

Med First Mover Group som partner kan din virksomhed fokusere på “core business”

 • Prosjektstyring

  Minimal driftsforstyrrelse

  Vores erfarne rådgivere styrer projektet gennem styrings- og projektgrupper, så den daglige drift påvirkes minimalt. Projektet kan trække på erfarne rådgivere inden for alle relevante områder.

  Et flytteprojekt er et omfattende og tidskrævende projekt. Mangel på erfaring og god planlægning kan føre til unødvendige omkostninger, forsinkelser og ikke mindst tab af tid, der skulle være gået til de egentlige arbejdsopgaver, som organisationen har. Vor projektplan er udviklet over mere end 30 år og tager højde for alle situationer. Med mere end 1000 tjekpunkter glemmer vi ikke noget, og vi stiller med erfaren kapacitet til de opgaver, der skal udføres.

  Forudsigelige omkostninger

  Vores systemer til styring af projektets økonomi giver kunden fuld kontrol over omkostningerne – ikke kun de omkostninger, der er forbundet med den faktiske flytning, men også alle de andre omkostninger, der opstår ved en flytning.

  Kommunikation

  Vores kundeundersøgelser viser, at kommunikation og involvering af de ansatte i flytteprojektet kan være tungen på vægtskålen for, om et projekt opleves som vellykket eller ej. Vi har udviklet en platform for intern kommunikation i hele projektet. Her kan de ansatte holde sig opdaterede på fremdriften af projektet og få svar på spørgsmål, der ligger dem på sinde: Hvordan skal vi arbejde i de nye lokaler? Hvor skal jeg sidde? Hvordan bliver kantinen? Hvem får adgang til parkering? Er der en garderobe? Hvad med cykelparkering?

 • Workplace strategy – hvordan bør egentlig arbeidsplassen se ut?

  Overvejelser

  Hvordan skal virksomheden arbejde i de nye lokaler? Åbent kontorlandskab? Cellekontorer? Hvad med hjemmekontoret? Skal vi have underlag? Aktivitetsbaseret arbejdsplads, hvad er det? Spørgsmålene er mange, når en virksomhed skal vælge måden at arbejde på i fremtiden. First Mover Group har en struktureret proces, der hjælper virksomheder gennem disse overvejelser for at finde de perfekte lokaler og fremtidens måde at arbejde på.

  Aktivitetsanalyse

  FMG indsamler information om og analyserer aktivitet og brugen af arbejdspladser, møderum og andre zoner i de eksisterende lokaler. En aktivitetsanalyse sørger for et korrekt beslutningsgrundlag og udfordrer ofte de etablerede sandheder om, hvordan kontoret benyttes.

  Behovsafdækning

  NXTSTP Workshops er en digital dialogmetode, der løser de udfordringer, virksomheden står over for. Metoden kortlægger og forankrer, hvordan vi arbejder i dag, og hvordan vi vil arbejde i fremtiden.

  Kravspecifikation og rumprogram

  Behovsafdækningen og aktivitetsanalysen danner grundlaget for kravspecifikationen og rumprogrammet, som benyttes i søgeprocessen efter passende ejendomme. Læs mere om søgeprocessen her.

 • Byggteknisk rådgivning

  Beslutningsplan

  Selv om udlejer normalt er ansvarlig for leverancerne i byggeprocessen, er der stadig en hel del arbejde overladt til lejeren. Vores byggetekniske rådgivere udarbejder en beslutningsplan og iværksætter processer, som gør det muligt for lejeren at besvare alle de spørgsmål, der opstår i en byggeproces, så fremdrift opretholdes.

  Budget

  Selv med en god kravspecifikation fra kontrakten vil der ofte komme ændringer i et byggeprojekt. Vores budget sikrer, at omkostningerne afbalanceres med besparelse i projektet og sikrer, at der ikke er overraskende omkostninger, når lokalerne står klar.

  Overtagelsesinspektion af nye lokaler

  Vores byggetekniske specialister hjælper med overtagelsen af de nye lokaler, dokumenterer afvigelser samt følger op på disse. På denne måde bliver overleveringen som planlagt, og dokumentationen til fraflytning bliver håndteret.

  Overdragelse af gamle lokaler

  Vores byggetekniske specialister hjælper virksomheden gennem opsigelsen af den eksisterende lejekontrakt og sikrer, at eventuelle videresalgsomkostninger er på markedsvilkår, at deadlines overholdes, og at der selvfølgelig er god dokumentation for det hele.

  Vedligeholdelsesplan

  Vi ved, at mange små faktorer – hurtigt ganget med en 10 års lejeperiode – kan være langt mere økonomisk resursekrævende end forventet. Vi sikrer, at forpligtelserne i lejekontrakten er struktureret i en komplet vedligeholdelsesplan, budgetteret, indfriet til tiden og dokumenteret på en professionel måde.

 • Prosjektinnkjøp

  Selv med fokus på genbrug vil der i de fleste projekter være behov for mange indkøb i forbindelse med en flytteproces. Indkøb af nye og brugte kontormøbler, AV-udstyr, kaffeløsninger og FM-tjenester kan udgøre relativt store summer. Vores indkøbsspecialister er fortrolige med de markeder, hvor indkøb skal ske, og vores indkøbsværktøjer sikrer, at vi undgår de sædvanlige faldgruber og får den bedst mulige pris.

Medarbejdere

Medarbejdere