Services | lejeraadgivning | Næringsmægling

Næringsmægling

En virksomheds valg af lokaler kræver mange beslutninger, som blandt andet:

 • Hvilken beliggenhed er den rigtige for firmaet og de ansatte?
 • Hvordan skal vi være organiseret, og hvordan påvirker dette arealforbruget?
 • Hvilke miljøkrav skal vi stille til udlejer?
 • Hvilke tekniske krav kan lejer forvente i en moderne bygning med hensyn til blandt andet ventilation/køling, elektricitet/data, materialevalg, fleksibilitet osv.?
 • Hvad er det rigtige lejeniveau?
 • Hvordan skal en balanceret lejeaftale se ud?

Ved indgåelse af lejeaftaler møder virksomheder professionelle udlejere/mæglere på den anden side af forhandlingsbordet. First Mover Group er lejerens rådgiver.

Vi sørger for, at vores kunder får den bedst mulige lejeaftale med hensyn til tekniske leverancer, arealforbrug, kommercielle og juridiske forhold.

Dette opnås gennem en struktureret proces som blandt andet omfatter:

 • Behovsanalyser
 • Demografisk analyse
 • Udarbejdelse af kravsspecifikation og rumprogram
 • Kortlægning af alternativer i markedet
 • Sammenligning af relevante muligheder
 • Forhandlingsassistance
 • Teknisk, kommerciel og juridisk kvalitetssikring af lejekontrakt
 • Via underleverandør kan vi hjælpe med den praktiske gennemførelse af flytningen

Selected reference project