Bæredygtighed

Bæredygtighed

First Mover Group (FMG) har en selvstændig gruppe med ansvar for bæredygtighed og samfundsansvar. Projektgruppen er ansvarlig for at forankre målsætningerne i ledelsen, implementere tiltagene i FMG’s drift og sørge for, at målene nås på den mest hensigtsmæssigt mulige måde. Gruppen har dedikerede medlemmer. som skal arbejde aktivt for at reducere både vores eget og kundernes miljøaftryk. Gruppen ledes af Mari Kulseth Røttervold. Mari arbejder som rådgiver i First Mover Group Norge med virksomheder, der skal flytte til nye lokaler. Dvs. projektledelse, opfølgning på byggeprojekter, udformning af lokalerne og nødvendige anskaffelser.

 

Strategi og tilgang

En bæredygtig udvikling er en udvikling, der tilfredsstiller nuværende behov uden at ødelægge mulighederne for, at kommende generationer kan få dækket deres behov. Både nationalt og internationalt stilles strenge klimakrav for at imødekomme den stadigt voksende klimakrise, og det kræver, at gruppen sætter sig ambitiøse mål.

Bæredygtighed og socialt ansvar er en central del af First Mover Groups drift, og virksomheden arbejder løbende med at implementere bæredygtighed og socialt ansvar i såvel interne som eksterne aktiviteter.

FMG ønsker at reducere sit eget fodaftryk og gennem sin egen virksomhed at påvirke og bidrage til, at kunder og partnere øger bevidstheden om bæredygtighed og socialt ansvar.

Hvert år flytter FMG titusinder af arbejdspladser. Dette giver os en unik position i Norden til at påvirke virksomheder i en flytteproces til at donere, sælge og genbruge kontormøbler.

 

Miljøfyrtårn

First Mover Group ønsker at være en fremtidsorienteret virksomhed. Vi arbejder derfor løbende med at tage miljø- og samfundsansvar ved at være certificeret som Miljøfyrtårn.

Medlemskabet hos Miljøfyrtårn giver FMG gode forudsætninger for at bidrage til FN’s 17 verdensmål.

 

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål er en global, fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

First Mover Group er stolte over at tage del i arbejdet og være en del af en global organisation, som sætter fokus på samfundsansvar og bæredygtighed. Vi har sat os nogle ambitiøse mål for at bidrage til arbejdet og har valgt at fokusere på 5 af FN’s verdensmål.